Cestovatel

Fotograf

"Fotografie jsou uchované záchvěvy reality cestující čase."